Lisäetuuksien käsittelytilanne

Sairauskassaan saapuneiden lisäetuushakemuksien arvioitu käsittelyaika on saapumispäivästä 3-4 viikkoa. Puutteelliset hakemukset palautetaan postissa käsittelyn yhteydessä.

Seuraavaksi käsittelyyn menevät 8.1.2020 saapuneet paperihakemukset.

Kelan alkuomavastuu

Huomioikaa vuoden alussa Kelan lääkkeiden alkuomavastuu, 50 euroa. Kassa korvaa alkuomavastuusta jälkikäteen 80 %. Toimita kassaan alkuperäinen ostokuitti ja apteekin laskelma. 

Kaikkien etuuksien hakuaika 6 kk

Huomioithan, että sairauskassan lisäetuuksien hakuaika on joko maksu- tai eräpäivästä kuusi (6) kuukautta alkuperäistä kuittia vastaan. Kelan etuuksien hakuaika on maksupäivästä kuusi (6) kuukautta.

Kassankokous 27.11.2019

Porin KTV:n sairauskassan kassankokous

Aika: keskiviikko 27.11.2019, klo 17.30 kahvi ja 18.00 kassankokous
Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Pori, Gallen-Kallelankatu 7, Pori

Tulostettava kassankokouskutsu

Valtakirja

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. sääntöjen 32§ määräämät asiat:

1) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;
2) valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenten tilalle;
3) valitaan tilintarkastajat ja tarvittavat varatilintarkastajat; sekä
4) käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

  1. Sääntömuutosesitykset: Hallitus esittää, 4§ 1) toimintapiirin nimenmuutos: PDL-Palvelut Oy:n nimenmuutos Diakon Oy:ksi 2) esitetään poistettavaksi tieto avoimista ovista v. -17, sekä mom. 6 ja mom. 7 poistettavaksi ”1.1.2017 alkaen” 3) esitetään lisättäväksi mom. 5: ”1.1.2020 jälkeen liittyvät uudet jäsenet: toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä vähintään 15 vuotta” 4) esitetään muutettavaksi uuden jäsenen, eläkejäsenen, osatyökyvyttömyyseläkejäsenen ja ulkojäsenen hakuajat 2 kk => 4 kk, 34§ 2 mom. esitetään poistettavaksi Uusi Aika -lehti, koska lehti on lopettanut toimintansa, 13§ kohta 7) Jäsenen aloite hammashoidon lisäetuuskorvauksen korottamiseksi ja hallituksen vastine, että korvaus pidetään ennallaan.

Sääntömuutosesitykset ovat nähtävänä sairauskassan toimistossa, Otavankatu 8 B 72, 28100 Pori (käynti Länsipuiston puolelta) asiakaspäivänä 21.11.2019.

Kassankokouksessa jäsenyys tarkistetaan Kela-kortista ja valtakirjat jätetään ilmoittautumisen yhteydessä. Tervetuloa! Hallitus.