Lisäetuuksien käsittelytilanne

Sairauskassaan saapuneiden lisäetuushakemuksien arvioitu käsittelyaika on saapumispäivästä 1-3 viikkoa. Puutteelliset hakemukset palautetaan postissa käsittelyn yhteydessä.

Seuraavaksi käsittelyyn menevät 19.8.2019 saapuneet paperihakemukset.

 

 

Kelan alkuomavastuu

Huomioikaa vuoden alussa Kelan lääkkeiden alkuomavastuu, 50 euroa. Kassa korvaa alkuomavastuusta jälkikäteen 80 %. Toimita kassaan alkuperäinen ostokuitti ja apteekin laskelma. 

Kaikkien etuuksien hakuaika 6 kk

Huomioithan, että sairauskassan lisäetuuksien hakuaika on joko maksu- tai eräpäivästä kuusi (6) kuukautta alkuperäistä kuittia vastaan. Kelan etuuksien hakuaika on maksupäivästä kuusi (6) kuukautta.

Kassankokous 24.4.2019

Valtakirja

Tulostettava kutsu

Pidetty 24.4.2019

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Sääntöjen 32§ määräämät asiat:

1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle;
4) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä;
5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta; sekä
6) käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

2. Sääntömuutosesitykset:

a)  4§ Toimintapiirin muutokset: KuntaPro Oy ja Taitoa Oy fuusioituvat Sarastia Oy:ksi 1.5.2019. Hallitus esittää, että säännöistä poistetaan KuntaPro Oy Porin toimipiste ja sääntöihin lisätään: ”ne henkilöt, jotka jotka olivat 30.4.2019 tämän sairauskassan jäseniä ja joiden työnantaja on Sarastia Oy” ,
b) 4§ Jäsenaloite koskien lisäystä 2 momenttiin: uusi liittymismahdollisuus ja hallituksen vastine.

Jäsenyys tarkistetaan Kela-kortista ja valtakirjat jätetään ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilinpäätösasiakirjat ja sääntömuutosesitykset ovat nähtävänä sairauskassan toimistossa aukioloaikoina, Itsenäisyydenkatu 42 Pori, viikkoa ennen kassankokousta.

Tervetuloa! Hallitus.

 

Hallituksen kokoukset 30.1.2019 alkaen

30.1.19 klo 16.15
28.2.19 klo 16.15
28.3.19 klo 16.15
24.4.19 klo 15.30 hallitus ja kassankokous klo 18.00.
28.5.19 klo 16.15
28.6.19 klo 9.00
31.7.19 klo 16.15
29.8.19 klo 16.15
30.9.19 klo 16.15
31.10.19 klo 16.15
27.11.19 klo 15.30 hallitus ja kassankokous klo 18.00.
30.12.19 klo 16.15