Kassankokous 29.4.2021

Porin KTV:n sairauskassan kassankokous

Aika: Kassankokous torstaina 29.4.2021, klo 18.00.
Paikka: Ravintola Liisanpuiston auditorio, Liisankatu 20, Pori.

 Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. Sääntöjen 32§ määräämät asiat

1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle;
4) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä;
5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta; sekä
6) käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat:
6/1) Hallitus esittää kassankokoukselle, että hallitus voisi tarvittaessa perua kassankokouksen hyväksymän sääntömuutosesityksen, mikäli Finanssivalvonta ei sääntömuutosta hyväksy
6/2) Hallitus esittää, että Porin KTV:n sairauskassa muutetaan lisäetuuskassaksi 1.1.2022 ja sääntömuutokset tähän liittyen tuodaan marraskuun 2021 kassankokouksen hyväksyttäväksi

  1. Sääntömuutosesitykset
    1) 4§ esitetään poistettavaksi säännöistä Lännen Tekstiilihuolto Oy Porin toimipiste, koska työnantaja on siirtynyt Lindström Groupin omistukseen 3.8.2020 2) 13 § kohta 3, 2. mom. esitetään poistettavaksi kokonaan (alkuomavastuu), koska alkuomavastuun korvaus on jo poistunut 1.1.2021 3) 31 § 1 mom. Jäsenen aloite valtakirjoista, esitys, että kassankokouksessa olisi vain 1 valtakirja ja hallituksen vastine, että sääntöjä ei muutettaisi ja yksilöidyllä valtakirjalla olisi edelleen oikeus edustaa enintään 2 jäsentä. Jäsenyys tarkistetaan Kela-kortista ja valtakirjat jätetään ilmoittautumisen yhteydessä. Tervetuloa! Hallitus.

Tilinpäätös ja sääntömuutosesitykset ovat nähtävillä sairauskassan toimistossa ajanvarauksella 22.4.2021 alkaen, Otavankatu 8 B 72, Pori (soittoajat ti, ke ja
to klo 9.00-15.00 p. 02-6330205). Kokouksessa ei ole tarjoilua ja kokoukseen osallistuvien pyydetään ottamaan huomioon valtioneuvoston suositukset koskien Covid19-pandemiaa.

Valtakirja

Tulostettava versio