Eläkeläisille

Eläkejäsenyyshakemus

Liitä hakemukseen kopio eläkepäätöksestä.

Toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä vähintään 5 vuotta mikäli on liittynyt sairauskassaan 31.12.2015 mennessä, sekä henkilöt, jotka eivät ole ehtineet olla 5 vuotta maksavina jäseninä kassassa, mutta jotka ovat suorittaneet puuttuvalta ajalta jäsenmaksut kassalle. Puuttuvan ajan jäsenmaksut suoritetaan sen vuoden jäsenmaksun perusteella, minä vuonna eläkkeelle jäänti tapahtuu. Eläkkeellä ollessaan jäsenen on kuuluttava JHL:n yhdistykseen.

1.1.2016 jälkeen liittyneet jäsenet: toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä vähintään 10 vuotta.

Eläkkeelle siirtyvän henkilön on haettava jäsenyyden jatkamista eläkejäsenenä kassalta kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut oman työeläkevakuutusyhtiönsä eläkepäätöksen tai osatyökyvyttömyyseläkepäätöksen.

Eläkeläisjäsenmaksu 26 €/kk.
Maksutavat: E-maksu, suoramaksu
Ohje E-laskun/suoramaksun tilaukseen

Myös eläkeläisjäsenen on kuuluttava JHL:lään.

Eläkeläisjäsenillä on samat etuudet kuin työssäkäyvilläkin.