Lisäetuudet

Toimintaohje päivitetty 1.7.2019
Säännöt päivitetty 30.7.2019
Sopimuspaikat
Lisäetuusanomus

Korvaushakemuksesta

Sähköinen asiointi

– sairauskassan sähköinen asiointipalvelu (vapaaehtoinen), lue ohjeet tarkkaan!
– tunnukseksi aina oma henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi
– toimitettuasi allekirjoitetun hyväksymislomakkeen sairauskassaan aktivoimme E-Asiointisi
– salasanalista lähetetään kotiosoitteeseesi
– säilytä alkuperäiset tositteet 12 kuukautta tarkastuksia varten
– voit edelleen halutessasi lähettää hakemuksesi myös paperisena sairauskassaan

Alkuomavastuu:

Huom! Alkuomavastuusta ei saa korvausta suoraan apteekista, mutta sairauskassa korvaa alkuomavastuusta jälkikäteen 80 %. Toimita alkuperäinen kuitti ja esim. apteekin laskelma liitteeksi. 

Sairauskassa korvaa tarpeellisesta sairauden hoidosta:

Lääkärinpalkkio-, lääke-, tutkimus- ja hoitokustannuksista, sekä röntgentutkimuksista (ei koske hammashoitoa) syntyneistä kustannuksista edellytetään, että korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.

 • Yleislääkärin ja erikoislääkärin palkkiot: 80 %
 • Lääkärin määräämät kela -korvattavat lääkkeet, vitamiinit, hivenaineet, kliiniset ravintovalmisteet yms.  Korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sv –lain mukainen korvaus on maksettu (korvataan myös alkuomavastuusta): 80 %
 • Lääkärin määräämät laboratoriokokeet ja näytteenotto : 80 %
 • Lääkärin määräämät radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet: 80 %
 • Lääkärin määräämä sytostaatti ja keinomunuaishoito ja valohoito: 80 %
 • Lääkärin määräämät patologian alaan kuuluvat tutkimukset ja näytteenotot: 80 %
 • Lääkärin määräämä kynsien ureahoito: 50 %
 • Syöpäsäätiön terveydenhoitajan tekemät ns. luomihuolitarkastukset: 100 %
 • Optikon palkkio 3 vuoden jäsenyyden jälkeen, kerran kalenterivuodessa: 100 %
 • Silmälasit tai näköä korjaava leikkaus, 3 vuoden jäsenyyden jälkeen, 140 € asti/kalenterivuosi). Korvaus ei koske silmälasileasing-sopimuksia.
  Korvaukseen vaaditaan aina alkuperäinen, nimellinen kuitti, luottoyhtiön maksutositteet eivät kelpaa. Pyydä kuitti silmälaseista sairauskassaa varten, mikäli maksat osamaksulla.
  Huom! Ei korvata samana vuonna, jona on korvattu hammashoitoa. 
 • Hammashoidosta 3 vuoden jäsenyyden jälkeen kalenterivuosittain, 140 € asti/kalenterivuosi.
  Huom! Hammashoitoa ei korvata samana vuonna, jona on korvattu silmälasit.
 • Matkakorvaukset: 1.1.2016 alkaen sairauskassa korvaa matkoista vain Kelan korvaukset. Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on v. 2018 25 €. Alle omavastuun matkat kerryttävät kuitenkin Kelan matkakattoa (v. 2019 300 €).   Kela matkakorvaukset v. 2019
 • Psykoterapiahoito enintään 3 kertaa/kalenterivuosi: 80 %
 • Lääkärin vastaanotolla antama lääke, 80 %, enintään 150 €
 • Lääkärin määräämät apteekista ostetut reseptilääkkeet tms., joista ei saa kelan korvausta: 80 %, enintään 100 €/kalenterivuodessa. Sairauskassaan pitää toimittaa aina alkuperäinen kuitti ja apteekin laskelma tai Kanta-palvelusta tulostetut tiedot ostosta. Hakuaika 6 kuukautta kuitin päiväyksestä.
 • Fysikaalinen hoito: 15 x 11,40 €.
  Lääkärin määräämästä fysioterapiasta, fysikaalisesta hoidosta silloin, kun on saatu korvausta myös sairausvakuutuslain nojalla, sekä terveyskeskuksessa annettavasta kuntoutuksesta ja fysioterapiasta, enintään avosairaanhoidon fysioterapian (kuntoutuksen) alimman käyntimaksun mukaan  11,40 €/kerta. Korvausta maksetaan enintään 15 kertaa kalenterivuodessa.
 • Korvaus yksityisistä sairauden vuoksi tehdyistä leikkauksista on 20 % leikkauksen kustannuksesta, josta on vähennetty Kelan korvaus. Korvaus on enintään 400 €/leikkaus.
 • Sairauskassa korvaa sairaudenhoitoon liittyvästä palvelusetelin omavastuusta enintään 30 €.
  Ei koske hammashoidon palvelusetelin omavastuuta. 

APUVÄLINEET, korvaus poistunut 1.1.2018 alkaen

Sairauskassa korvaa kalenterivuosittain jäsenen julkisen terveydenhuollon kustannuksia kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen vuotuiseen maksukattoon asti. Kustannuksen pitää olla aiheutunut maksukattovuonna. Maksukattoon kuulumattomia maksuja ei korvata.

Laskut voi toimittaa maksamattomana sairauskassaan, mikäli maksukatto ei ole vielä täyttynyt.

Maksukattoon kuuluvia maksuja on listattu alla.

Julkisen terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2019 maksukatto on 683 euroa.

Jäsenen vastuulla on huolehtia itse maksukaton seuraamisesta.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • käyntimaksut tai vuosimaksut terveyskeskuslääkärillä
 • sairaalahoidon päivämaksut
 • psykiatrian hoitomaksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgiamaksut
 • sarjahoitomaksut
 • fysioterapiamaksut, jos niistä on kunnan kanssa sopimus, eli maksusitoumus
 • kuntoutuslaitoksen hoitomaksut
 • yö- ja päivähoitomaksut.

Maksukattoasiaa

Terveystalo

Terveystalo, Terveystalon alla toimiva Porin Hammaslääkäripalvelu ja Attendon hammaslääkäriasemat eivät peri Porin KTV:n sairauskassan jäseniltä toimistomaksua.

Mehiläinen

Mehiläinen ei peri Porin KTV:n sairauskassan jäseniltä toimistomaksuja.
Muista ilmoittaa olevasi sairauskassan jäsen, näkyy myös Kelan kortissa.
Huom! Ei koske hammashoitopalvelua.

Medipori

JHL on tehnyt Medipori Oy:n kanssa yhteistyökokeilun, 15.8.2017 jälkeen JHL:n jäseniltä ei peritä toimistomaksua.

 Synsam edut

Porin KTV:n sairauskassan jäsenille ja perheenjäsenille.
Muista mainita asiointisi aluksi ”Porin KTV:n sairauskassa”.

Karpalopiste ja Porin Tukikohta Oy, alennukset tukisukista LIITE