Hallinto

Kassankokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosittain syksyn kassan kokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain kassan hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallitus vastaa strategisesta toiminnasta, taloudesta  ja hallinnosta. Hallituksen tehtäviin kuuluu niin ikään päättää jäsenyyden hyväksymisestä tai jäsenen erottamisesta, vuosittaisista korvauskäytännöistä eli toimintaohjeesta (mikäli säännöt eivät muuta määrää) sekä tulkitsee jäsenten anomusten sääntöjenmukaisuutta.

Kassanjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta, toimii esittelijänä hallituksen kokouksissa, vastaa kirjanpidosta ja toimii esimiehenä henkilöstölle.

Hallituksen kokouspäivät 2021:

28.1.21 klo 16.15
25.2.21 klo 16.15
31.3.21 klo 16.15
29.4.21 klo 15.30 kassankokous klo 18.00
31.5.21 klo 16.15
30.6.21 klo 16.15
29.7.21 klo 16.15
30.8.21 klo 16.15
30.9.21 klo 16.15
28.10.21 klo 16.15
24.11.21 klo 15.30, kassankokous klo 18.00
30.12.21 klo 16.15
8.1.22 klo 10-16