Aukioloaika 1.6.-30.11.2019

Sairauskassa on avoinna 1.6.2019 – 30.11.2019 vain torstaisin klo 10.00 – 16.30.  Kokonaan suljettuna 11.11.-20.11.2019 ja avoinna taas 21.11.2019 alkaen uudessa osoitteessa.

 

Kassankokous 24.4.2019

Valtakirja

Tulostettava kutsu

Pidetty 24.4.2019

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Sääntöjen 32§ määräämät asiat:

1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle;
4) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä;
5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta; sekä
6) käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

2. Sääntömuutosesitykset:

a)  4§ Toimintapiirin muutokset: KuntaPro Oy ja Taitoa Oy fuusioituvat Sarastia Oy:ksi 1.5.2019. Hallitus esittää, että säännöistä poistetaan KuntaPro Oy Porin toimipiste ja sääntöihin lisätään: ”ne henkilöt, jotka jotka olivat 30.4.2019 tämän sairauskassan jäseniä ja joiden työnantaja on Sarastia Oy” ,
b) 4§ Jäsenaloite koskien lisäystä 2 momenttiin: uusi liittymismahdollisuus ja hallituksen vastine.

Jäsenyys tarkistetaan Kela-kortista ja valtakirjat jätetään ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilinpäätösasiakirjat ja sääntömuutosesitykset ovat nähtävänä sairauskassan toimistossa aukioloaikoina, Itsenäisyydenkatu 42 Pori, viikkoa ennen kassankokousta.

Tervetuloa! Hallitus.