Porin KTV:n sairauskassa JHL:n jäsenille

ELÄKELÄISILLE

Eläkejäsenyys- ja osatyökyvyttömyyseläkejäsenyyshakemus

Liitä hakemukseen kopio eläkepäätöksestä.

Toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä vähintään 5 vuotta mikäli on liittynyt sairauskassaan 31.12.2015 mennessä. 

1.1.2016 jälkeen liittyneet jäsenet: toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä vähintään 10 vuotta.

1.1.2021 jälkeen liittyneet jäsenet: toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä vähintään 15 vuotta.

Eläkkeelle siirtyvän henkilön on haettava jäsenyyden jatkamista eläkejäsenenä kassalta neljän (4)  kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut oman työeläkevakuutusyhtiönsä eläkepäätöksen tai osatyökyvyttömyyseläkepäätöksen .
Eläkeläisjäsenillä on samat etuudet kuin työssäkäyvilläkin.

Kokoaikaisella eläkkeellä olevan eläkejäsenen jäsenmaksu 1.1.2021 alkaen on 30 €.
1.1.2021 alkaen kokoaikaista eläkettä saavan eläkejäsenen ei ole pakollista kuulua JHL yhdistykseen.Maksutavat: E-maksu, suoramaksuOhje e-laskun/suoramaksun tilaukseen

Osatyökyvyttömyyseläkeläinen voi hakea osatyökyvyttömyyseläkejäsenyyttä, mikäli sairauskassan eläke-ehdot täyttyvät. Hakuaika on neljä (4) kuukautta.
Jäsenmaksun perintä siirtyy hallituksen hyväksymisen jälkeen sairauskassaan, työnantaja ei enää peri jäsenmaksua.
Osatyökyvyttömyyseläkejäsenen pitää kuulua JHL:lään. 
Jäsenmaksu on 26 €/kk.
(Sitten kun kokoaikainen eläke alkaa, ota yhteys sairauskassaan. Jäsenyys muuttuu kokoaikaista eläkettä saavan eläkejäsenyyden mukaiseksi. Sairauskassaan on toimitettava kopio eläkepäätöksestä tai irtisanomisilmoitus.)
Ohje e-laskun/suoramaksun tilaukseen