Porin KTV:n sairauskassa JHL:n jäsenille

ELÄKELÄISILLE

Eläkejäsenyys- ja osatyökyvyttömyyseläkejäsenyyshakemus

Liitä hakemukseen kopio eläkepäätöksestä.

Toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä vähintään 5 vuotta mikäli on liittynyt sairauskassaan 31.12.2015 mennessä.

1.1.2016 jälkeen liittyneet jäsenet: toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä vähintään 10 vuotta.

1.1.2021 jälkeen liittyneet jäsenet: toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä vähintään 15 vuotta.

Eläkkeelle siirtyvän henkilön on haettava jäsenyyden/vakuutussuhteen jatkamista eläkejäsenenä/eläkeläisvakuutettuna kassalta neljän (4) kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut oman työeläkevakuutusyhtiönsä eläkepäätöksen tai osatyökyvyttömyyseläkepäätöksen .
Eläkeläisjäsenillä eli eläkeläisvakuutetuilla on samat etuudet kuin työssäkäyvilläkin.

Eläkkeellä olevan vakuutetun jäsen/vakuutusmaksu 1.1.2023 alkaen on 30 €.
1.1.2021 alkaen kokoaikaista eläkettä saavan eläkejäsenen ei ole pakollista kuulua JHL yhdistykseen. Voit kysyä Vakuutusyhtiö Turvan vakuutuseduista kassan eläkeläisvakuutetuille (kts. Lisäetuudet välilehti) Maksutavat: E-maksu, suoramaksuOhje e-laskun/suoramaksun tilaukseen

Osatyökyvyttömyyseläkeläinen voi hakea osatyökyvyttömyyseläkejäsenyyttä, mikäli sairauskassan eläke-ehdot täyttyvät. Hakuaika on neljä (4) kuukautta.
Jäsenmaksun perintä siirtyy hallituksen hyväksymisen jälkeen sairauskassaan, työnantaja ei enää peri jäsenmaksua.
Osatyökyvyttömyyseläkejäsenen pitää kuulua JHL:ään.
Jäsenmaksu on 1.1.2023 alkaen 30 €/kk.
(Sitten kun kokoaikainen eläke alkaa, ota yhteys sairauskassaan. Jäsenyys muuttuu kokoaikaista eläkettä saavan eläkejäsenyyden mukaiseksi. Sairauskassaan on toimitettava kopio eläkepäätöksestä tai irtisanomisilmoitus.)
Ohje e-laskun/suoramaksun tilaukseen