Porin KTV:n sairauskassa JHL:n jäsenille

JÄSENYYS

Porin KTV:n sairauskassa on porilaisten JHL-yhdistysten perustama täydennyskassa.

Tietoa eläkejäsenyydestä

Liittymislomake

Liittymislomake eläkejäsenyys

Liittymislomake ulkojäsenyys

PORIN KTV:N SAIRAUSKASSAN JÄSENEN TULEE OLLA LIITTYESSÄÄN

 • JHL:n jäsen
  Uuden jäsenen pitää toimittaa 4 kk:n kuluessa liittymisestä, tuloste omaJHL:n kohdasta jäsentiedot => henkilötiedot    www.jhl.fi

 • Toimintapiiriin kuuluvan työnantajan palveluksessa

 • Kassan jäseneksi voi liittyä myös mm. pitkiä ja/tai peräkkäisiä työsopimuksia tekevät JHL:n jäsenet (esim. sijaisuudet).
  Muuta:

 • Työsuhde ei voi olla tilapäinen tai lyhytaikainen (esim. lyhyt sijaisuus tai kesätyö).

 • Uudet työntekijät / uudet JHL:n jäsenet voivat liittyä (1.1.20 alk.) neljän kuukauden kuluessa työsuhteen / jäsenyyden alkamisesta. (31.12.19 asti 2 kuukauden kuluessa.)

 • Määräaikaisen sopimuksen päättyessä jäsenyys kassassa voi jatkua seuraavan kuukauden loppuun asti, mikäli voidaan olettaa että uusi sopimus on todennäköinen. Arvion tekee hallitus jäsenen selvityksen pohjalta.

 • Mikäli jäsen on eronnut kassasta työsopimuksen loppumisen vuoksi, voi hän uuden työsopimuksen tehtyään liittyä kassaan uutena jäsenenä. Sääntöjen mukaisia määräaikoja laskettaessa otetaan huomioon myös aikaisemmat jäsenyydet kassassa.

 • Tarkempaa tietoa saat ottamalla yhteyttä kassaan.

ULKOJÄSENYYS:

Kassan toimintapiiriin voivat kuulua myös ne henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä on erotettu työnantajan tai tämän sairauskassan tai osakkaan palveluksesta ilman omaa syytään ja ovat oikeutettuja työttömyysturvalain mukaisiin niin sanottuihin työttömyyspäivärahan lisäpäiviin, eivätkä ole ansiotyössä toimintapiirin ulkopuolella tai toimi yrittäjinä ja jotka kassan jäsenenä ovat saavuttaneet oikeuden eläkeläisjäsenyyteen. Näitä jäseniä kutsutaan ulkojäseniksi. Ulkojäsenellä on oikeus ainoastaan näiden sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin. Ulkojäsenen jäsenyys kassassa on vapaaehtoinen ja ulkojäsenyyttä on haettava neljän (4) kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä . Ulkojäsenen on oltava JHL:n jäsen. Jäsenmaksu on 26 €/kk.

Kokoaikaisella eläkkeellä olevan ulkojäsenen jäsenmaksu 1.1.2021 alkaen on 30 €. 1.1.2021 alkaen kokoaikaista eläkettä saavan ulkojäsenen ei ole pakollista kuulua JHL yhdistykseen.
Ohje e-laskun/suoramaksun tilaukseen

TOIMINTAPIIRI:

Kassan toimintapiirin muodostaa:
– Eurajoen kuntaan
– Harjavallan kaupunkiin
– Hopeaharjun Palvelukoti Oy:hyn 31.12.2018 saakka
– Kessoteen
– Lännen tekstiilihuolto Oy:n Porin yksikköön
– Länsirannikon Koulutus Oy:öön (WinNova)
– Länsi-Suomen Diakonialaitokseen (Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö ja Diakon Palvelut Oy)
– 2M-IT Oy:n Porin toimipisteeseen
– Merikarvian kuntaan
– Nakkilan kuntaan
– Pomarkun kuntaan
– Pori Energia Oy:öön
– Pori Energia Sähköverkot Oy:öön
– Porin kaupunkiin, sen tytäryhteisöihin
– Porin Satama Oy:öön
– Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:öön
– Porin Seudun Matkailuun
– Porin YH-asunnot Oy:öön
– Prizztech Oy:öön
– Rauman kaupunkiin
– Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy:öön
– Rauman Satama Oy:öön
– Rauman Taidemuseon säätiöön
– Recare Oy:n Annikakotiin
– Reposaaren päiväkotiin
– Ruskatalojen palveluyhdistys ry:hyn, Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:hyn
– SAMK OY:öön
– Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään
– Satakuntaliittoon
– Suomen Pelastusarmeijan säätiöön/Pelastusarmeijan Päiväkotiin
– Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Satakunnan piiri ry:hyn
– Svenska barnträdgården i Björneborg:iin
– Ulvilan kaupunkiin
– Visit Pori Oy
– ne henkilöt, jotka olivat 30.4.2019 tämän sairauskassan jäseniä ja joiden työnantaja on Sarastia Oy

työsuhteessa olevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsenet sekä tämän sairauskassan ja sääntöjen 8 §:ssä tarkoitettujen osakkaiden palveluksessa olevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n jäsenet. Porin kaupunkia ja edellä mainittuja muita yhteisöjä kutsutaan näissä säännöissä työnantajaksi. Toimintapiiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö saa työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.
Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi.

Kassan jäseneksi voi liittyä kassan toimintapiiriin kuuluva henkilö. Jäsenyyttä on haettava neljän (4) kuukauden kuluessa toimintapiirin ehtojen täyttymisestä. Liittymiskaavake on palautettava kolme arkipäivää ennen hallituksen kokousta. Hallitus kokoontuu aina kuukauden lopussa, kokouspäivät hallinto-osiossa.

Kassan toimintapiirin sisällä tapahtuvat työnantajamuutokset eivät oikeuta liittymään kassan jäseneksi.