Porin KTV:n sairauskassa JHL:n jäsenille
LISÄETUUDET

Toimintaohje päivitetty 3.4.2023
Säännöt 1.6.2023 päivitetty 2.6.2023
Sopimuspaikat
Lisäetuusanomus

 

ALKUOMAVASTUU:

Huom! Alkuomavastuun korvaus on poistunut 1.1.2021.

SAIRAUSKASSA KORVAA TARPEELLISESTA SAIRAUDEN HOIDOSTA:

Lääkärinpalkkio- ja lääkekustannuksista syntyneistä kustannuksista edellytetään, että korvausta maksettaisiin myös sairausvakuutuksen perusteella. Tutkimukseen ja hoitoon ei edellytetä enää vuonna 2023, että korvausta maksettaisiin sairausvakuutuksen perusteella.

 • Yleislääkärin ja erikoislääkärin palkkiot: 70 %

 • Lääkärin määräämät kela -korvattavat lääkkeet, vitamiinit, hivenaineet, kliiniset ravintovalmisteet yms. Korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sv –lain mukainen korvaus on maksettu : 80 % (yhteensä 80% yhdessä Kelan korvauksen kanssa)

 • Lääkärin määräämät laboratoriokokeet ja näytteenotto : 50 %

 • Lääkärin määräämät radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet: 50 %

 • Lääkärin määräämä sytostaatti ja keinomunuaishoito ja valohoito: 50 %

 • Lääkärin määräämät patologian alaan kuuluvat tutkimukset ja näytteenotot: 50 %

 • Syöpäsäätiön terveydenhoitajan tekemät ns. luomihuolitarkastukset
  enintään 20 €/kerta

 • Silmälasit tai näköä korjaava leikkaus, 3 vuoden jäsenyyden jälkeen, 140 € asti/kalenterivuosi). Korvaus ei koske silmälasileasing-sopimuksia.
  Korvaukseen vaaditaan aina alkuperäinen, nimellinen kuitti, luottoyhtiön maksutositteet eivät kelpaa. Pyydä kuitti silmälaseista sairauskassaa varten, mikäli maksat osamaksulla.
  Huom! Ei korvata samana vuonna, jona on korvattu hammashoitoa.

 • Hammashoidosta 3 vuoden jäsenyyden jälkeen kalenterivuosittain, 140 € asti/kalenterivuosi.
  Huom! Hammashoitoa ei korvata samana vuonna, jona on korvattu silmälasit.

 • Psykoterapiahoito enintään 3 kertaa/kalenterivuosi: 80 %

 • Lääkärin määräämä vastaanotolla annettu lääke, 80 %, enintään 150 €

 • Lääkärin määräämät apteekista ostetut reseptilääkkeet tms., joista ei saa kelan korvausta: 80 %, enintään 100 €/kalenterivuodessa. Sairauskassaan pitää toimittaa aina alkuperäinen kuitti ja apteekin laskelma tai Kanta-palvelusta tulostetut tiedot ostosta. Hakuaika 6 kuukautta kuitin päiväyksestä.

 • Fysikaalinen hoito: vuonna 2023 ei enää korvata fysikaalista hoitoa. Vuoden 2022 kustannuksia voi hakea 6 kk käynti-, erä- tai maksupäivästä.

 • Korvaus yksityisistä sairauden vuoksi tehdyistä leikkauksista on 20 % leikkauksen kustannuksesta, josta on vähennetty Kelan korvaus. Korvaus on enintään 400 €/leikkaus.

 • Sairauskassa korvaa sairaudenhoitoon liittyvästä palvelusetelin omavastuusta enintään 30 €.
  Ei koske hammashoidon palvelusetelin omavastuuta.

Sairauskassa korvaa kalenterivuosittain jäsenen julkisen terveydenhuollon kustannuksia kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen vuotuiseen maksukattoon asti. Kustannuksen pitää olla aiheutunut maksukattovuonna. Maksukattoon kuulumattomia maksuja ei korvata.

Laskut voi toimittaa maksamattomana sairauskassaan, mikäli maksukatto ei ole vielä täyttynyt. Kirjoita laskuun MAKSETTU, jos olet itse maksanut jo laskun, tai EI MAKSETTU, mikäli haluat kassan maksavan laskun puolestasi.

Maksukattoon kuuluvia maksuja on listattu alla.

Julkisen terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2023 maksukatto on 692 euroa.

Jäsenen vastuulla on huolehtia itse maksukaton seuraamisesta.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • käyntimaksut tai vuosimaksut terveyskeskuslääkärillä

 • sairaalahoidon päivämaksut

 • psykiatrian hoitomaksut

 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut

 • poliklinikkamaksut

 • päiväkirurgiamaksut

 • sarjahoitomaksut

 • fysioterapiamaksut, jos niistä on kunnan kanssa sopimus, eli maksusitoumus

 • kuntoutuslaitoksen hoitomaksut

 • yö- ja päivähoitomaksut.

Maksukattoasiaa

TERVEYSTALO

Terveystalo, Terveystalon alla toimiva Porin Hammaslääkäripalvelu ja Attendon hammaslääkäriasemat eivät peri Porin KTV:n sairauskassan jäseniltä toimistomaksua.
Huom! Toimistomaksu veloitetaan, mikäli ei ole sairaudenhoitoon liittyvä käynti, mm. käynti ajokorttilausuntoa varten.
Terveystalo tarjoaa sairauskassan jäsenille magneettitutkimuksista erikoisalennuksen -5% kulloinkin voimassa olevasta yksityisasiakas- hinnastosta.

MEHILÄINEN

Mehiläinen Porissa ja Raumalla ei peri Porin KTV:n sairauskassan jäseniltä toimistomaksuja eikä poliklinikkamaksuja. Muista ilmoittaa olevasi sairauskassan jäsen, ja esitä asioidessasi jäsen- eli lisäetuuskorttisi.
Huom! Ei koske hammashoitopalvelua.

MEDIPORI

JHL on tehnyt Medipori Oy:n kanssa yhteistyökokeilun, 15.8.2017 jälkeen JHL:n jäseniltä ei peritä toimistomaksua. Muista esittää asioidessasi  jäsen- eli lisäetuuskorttisi.

KARHULINNA

Karhulinna ei peri Porin KTV:n sairauskassan jäseniltä toimistomaksuja. Muista ilmoittaa olevasi sairauskassan jäsen/vakuutettu, ja esitä asioidessasi jäsen- eli lisäetuuskorttisi.

ISOKARHUN HAMMAS

IsoKarhun Hammas ei peri Porin KTV:n sairauskassan jäseniltä/vakuutetuilta toimistokuluja. Muista ilmoittaa olevasi kassan jäsen/vakuutettu, ja esitä asioidessasi jäsen- eli lisäetuuskorttisi.

PIHLAJALINNA

Pihlajalinna ei peri Porin KTV:n sairauskassan jäseniltä toimistomaksua ja laskutuslisää. Muista ilmoittaa olevasi kassan jäsen/vakuutettu, ja esitä asioidessasi jäsen- eli lisäetuuskorttisi.

 SYNSAM EDUT

Porin KTV:n sairauskassan vakuutetuille/jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen. Muista mainita asiointisi aluksi ”Porin KTV:n sairauskassa”. LIITE

  INSTRUOPTIIKKA

Porin KTV:n sairauskassan jäsenille optisesti näkökykyä korjaavien silmälasien, aurinkolasien tai piilolinssien lisäetuuden vähentäminen (140,00€) asiakkaan todistettua jäsenkortillaan kuuluvansa sairauskassaan ( InstruOptiikka varmistaa asiakkaan oikeuden korvaukseen)

TURVAN VAKUUTUSEDUT

Turva tarjoaa JHL:n jäsenille omat liittoetunsa ja vakuutuksensa. JHL:n jäsenenä sinulla on mm. vapaa-ajan matkustaja-, tapaturma- ja ammatillinen vastuuvakuutus liiton puolesta. Katso tarkemmin jhl.fi

Eläkkeelle jäätyäsi voit kysyä Juha-Pekka Furuholmilta 044 538 8081 tarjousta esim. Turvan matka- ja tapaturmavakuutuksista, ja muista eduista Porin KTV:n sairauskassan vakuutetuille. Turvan otsaketta klikkaamalla pääset Porin toimipisteen yhteystietosivulle.