ktvkassa.fi

ELÄKELÄISILLE

Eläkejäsenyys- ja osatyökyvyttömyyseläkejäsenyyshakemus

Liitä hakemukseen kopio eläkepäätöksestä ja omaJHL-tuloste.

Vakuutettu voi hakea kassan eläkejäsenyyttä eli eläkeläisvakuutussuhdetta, jos täyttää aikaraja perusteet :

  • 31.12.2015 mennessä liittyneet jäsenet/vakuutetut: toimintapiiriin ja kassaan voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilötjotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä vähintään 5 vuotta.

  • 1.1.2016 jälkeen liittyneet jäsenet: toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä vähintään 10 vuotta.

  • 1.1.2021 jälkeen liittyneet jäsenet: toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä vähintään 15 vuotta.

Eläkkeelle siirtyvän henkilön on haettava vakuutussuhteen jatkamista eläkeläisvakuutettuna kassalta neljän (4) kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut oman  työeläkevakuutusyhtiönsä eläkepäätöksen tai osatyökyvyttömyys -eläkepäätöksen. Eläkeläisjäsenillä eli eläkeläisvakuutetuilla on samat etuudet kuin työssäkäyvilläkin.

  • Eläkkeellä olevan vakuutetun jäsen-/vakuutusmaksu 1.1.2023 alkaen on 30 €.

  • Kokoaikaista eläkettä saavan eläkeläisvakuutetun ei ole pakollista kuulua JHL yhdistykseen. Vakuutetun tulee olla todistettavasti JHL:n jäsen eläkkeelle jäämiseen asti, ja vakuutetun tulee toimittaa omaJHL-tuloste JHL:n jäsenyydestä eläkejäsenyyttä eli eläkeläisvakuutussuhdetta haettaessa . Voit kysyä Vakuutusyhtiö Turvan vakuutuseduista kassan eläkeläisvakuutetuille (kts. Yhteistyökumppaneiden edut välilehti)

  • Maksutavat: e-lasku, suoramaksu Ohje e-laskun/suoramaksun tilaukseen

Osatyökyvyttömyyseläkeläinen voi hakea osatyökyvyttömyyseläkeläisvakuutussuhdetta, mikäli sairaus-kassan eläke-ehdot täyttyvät. Hakuaika on neljä (4) kuukauttaJäsenmaksun perintä siirtyy hallituksen hyväksymisen jälkeen sairauskassaan, ja työnantaja ei enää peri jäsenmaksua.

  • Osatyökyvyttömyyseläkeellä olevan vakuutetun pitää kuulua JHL:ään kunnes jää kokonaan vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle.

  • Jäsenmaksu on 1.1.2023 alkaen 30 €/kk. 

  • Sitten kun kokoaikainen eläke alkaa, ota yhteys sairauskassaan. Jäsenyys muuttuu kokoaikaista eläkettä saavan eläkejäsenyyden mukaiseksi. Sairauskassaan on toimitettava kopio eläkepäätöksestä tai irtisanomisilmoitus.

  • Maksutavat: e-lasku, suoramaksu Ohje e-laskun/suoramaksun tilaukseen