ktvkassa.fi

JÄSENYYS ELI VAKUUTUSSUHDE

Porin KTV:n sairauskassa on porilaisten JHL-yhdistysten perustama täydennyskassa ja vakuutuskassa. Vakuutuskassalain 948/2021 lakimuutosten vuoksi sairauskassat ovat vakuutuskassoja, ja kassan jäsenet ovat nykyisellä termillä vakuutettuja ja vakuutussuhteessa Porin KTV:n sairauskassaan.

Jäsenyyttä eli vakuutussuhdetta haetaan liittymislomakkeella, joka toimitetaan allekirjoitettuna kassaan. Voit lähettää sen postitse tai tuoda itse postilaatikkoomme. Lomakkeessa on toimistomme osoite näkyvissä. Huomioithan että lomakkeesta on täytetty myös valtakirja, joka tarvitaan sairauskassan vakuutusmaksun pidättämiseen palkastasi.

Kassan vakuutusmaksu on 1,5 % bruttopalkasta tai vähintään 30 euroa kuukaudessa. 

Vaihtaessasi työnantajaa toimintapiirin sisällä toimita kassaan valtakirja sairauskassan perintää varten. Valtakirjan löydät alta olevasta linkistä.

Tietoa eläkejäsenyydestä

Liittymislomake

Liittymislomake eläkejäsenyys

Liittymislomake ulkojäsenyys

Valtakirja työnantajan vaihdos

PORIN KTV:N SAIRAUSKASSAN VAKUUTETUN TULEE OLLA LIITTYESSÄÄN

 • JHL:n jäsen
  Uuden vakuutetun pitää toimittaa 4 kk:n kuluessa kassaan liittymisestä tuloste omaJHL:n kohdasta jäsentiedot => henkilötiedot www.omajhl.jhl.fi

 • Toimintapiiriin kuuluvan työnantajan palveluksessa

 • Kassan vakuutetuksi voi liittyä myös mm. pitkiä ja/tai peräkkäisiä työsopimuksia tekevät JHL:n jäsenet (esim. sijaisuudet); määräaikaisen sopimuksen, tai useampien määräaikaisten sopimusten yhdessä, tulee täyttää vähintään 6 kk:n yhtäjaksoinen aika kassan vakuutetuksi hyväksymiseksi.
  Muuta:

 • Työsuhde ei voi olla tilapäinen tai lyhytaikainen (esim. lyhyt sijaisuus tai kesätyö).

 • Uudet työntekijät / uudet JHL:n jäsenet voivat liittyä (1.1.20 alk.) neljän kuukauden kuluessa työsuhteen / jäsenyyden alkamisesta.

 • Määräaikaisen sopimuksen päättyessä vakuutussuhde kassassa voi jatkua seuraavan kuukauden loppuun asti, mikäli voidaan olettaa että uusi sopimus on todennäköinen. Arvion tekee hallitus vakuutetun selvityksen pohjalta.

 • Mikäli vakuutettu on eronnut kassasta työsopimuksen loppumisen vuoksi, voi hän uuden työsopimuksen tehtyään liittyä kassaan uutena vakuutettuna. Sääntöjen mukaisia määräaikoja laskettaessa otetaan huomioon myös aikaisemmat vakuutussuhteet kassassa.

 • Tarkempaa tietoa saat ottamalla yhteyttä kassaan.

ULKOVAKUUTUSSUHDE:

Kassan toimintapiiriin voivat kuulua myös ne henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä on erotettu työnantajan tai tämän sairauskassan tai osakkaan palveluksesta ilman omaa syytään ja ovat oikeutettuja työttömyysturvalain mukaisiin niin sanottuihin työttömyyspäivärahan lisäpäiviin, eivätkä ole ansiotyössä toimintapiirin ulkopuolella tai toimi yrittäjinä ja jotka kassan jäsenenä ovat saavuttaneet oikeuden eläkeläisjäsenyyteen. Näitä jäseniä kutsutaan ulko- eli muu vakuutetuiksi. Ulkovakuutetulla on oikeus ainoastaan näiden sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin. Ulkovakuutetun vakuutussuhde kassassa on vapaaehtoinen ja ulkovakuutussuhdetta on haettava neljän (4) kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä . Ulkovakuutetun on oltava JHL:n jäsen. Vakuutusmaksu on  30 €/kk.

Kokoaikaisella eläkkeellä olevan ulkovakuutetun vakuutusmaksu on 30 €. 1.1.2021 alkaen kokoaikaista ja täyttä eläkettä saavan ulkovakuutetun ei ole pakollista kuulua JHL yhdistykseen.
Ohje e-laskun/suoramaksun tilaukseen

TOIMINTAPIIRI:

Kassan toimintapiirin muodostaa:
- Eurajoen kuntaan
- Harjavallan kaupunkiin
- Hopeaharjun Palvelukoti Oy:hyn 31.12.2018 saakka
- Keräämö Oy:öön
– Lännen tekstiilihuolto Oy:n Porin yksikköön
- Länsirannikon Koulutus Oy:öön (WinNova)
- Länsi-Suomen Diakonialaitokseen (Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö ja Diakon Palvelut Oy)
- 2M-IT Oy:n Porin toimipisteeseen
- Merikarvian kuntaan
- Nakkilan kuntaan
- Pomarkun kuntaan
- Pori Energia Oy:n ja Pori Energia Sähköverkot Oy:n Ravera Oy:öön siirtyneet kassaan kuuluvat
- Porin kaupunkiin, sen tytäryhteisöihin
- Porin Satama Oy:öön
- Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:öön
- Porin Seudun Matkailuun
- Porin YH-asunnot Oy:öön
- Prizztech Oy:öön
- Rauman kaupunkiin
- Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy:öön
- Rauman Satama Oy:öön
- Rauman Taidemuseon säätiöön
- Recare Oy:n Annikakotiin
- Reposaaren päiväkotiin
- Ruskatalojen palveluyhdistys ry:hyn, Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:hyn
- SAMK Oy:öön
- Sarastia OY:n Porin toimipisteeteen
- Satakunnan hyvinvointialueeseen
- Satakuntaliittoon
- SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n ennen 1.1.2023 liittyneet kassaan kuuluvat
- Suomen Pelastusarmeijan säätiöön/Pelastusarmeijan Päiväkotiin
- Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Satakunnan piiri ry:hyn
- Svenska barnträdgården i Björneborg:iin
- Ulvilan kaupunkiin
- Visit Pori Oy:öön

työsuhteessa olevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsenet sekä tämän sairauskassan ja sääntöjen 8 §:ssä tarkoitettujen osakkaiden palveluksessa olevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n jäsenet. Porin kaupunkia ja edellä mainittuja muita yhteisöjä kutsutaan näissä säännöissä työnantajaksi. Toimintapiiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö saa työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.
Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi.

Kassan vakuutetuksi voi liittyä kassan toimintapiiriin kuuluva henkilö. Vakuutussuhdetta on haettava neljän (4) kuukauden kuluessa toimintapiirin ehtojen täyttymisestä. Liittymiskaavake on palautettava kolme arkipäivää ennen hallituksen kokousta. Hallitus kokoontuu aina kuukauden lopussa, kokouspäivät hallinto-osiossa.

Kassan toimintapiirin sisällä tapahtuvat työnantajamuutokset eivät oikeuta liittymään kassan vakuutetuksi.