ktvkassa.fi
LISÄETUUDET

Toimintaohje päivitetty 9.1.2024
Säännöt 1.6.2023 päivitetty 2.6.2023
Sopimuspaikat
Lisäetuusanomus

 

ALKUOMAVASTUU:

Huom! Alkuomavastuun korvaus on poistunut 1.1.2021.

SAIRAUSKASSA KORVAA TARPEELLISESTA SAIRAUDEN HOIDOSTA:

Lääkärinpalkkio- ja lääkekustannuksista syntyneistä kustannuksista edellytetään, että korvausta maksettaisiin myös sairausvakuutuksen perusteella. Tutkimukseen ja hoitoon ei edellytetä enää vuonna 2023, että korvausta maksettaisiin sairausvakuutuksen perusteella.

 • Yleislääkärin ja erikoislääkärin palkkiot: 70 %

 • Lääkärin määräämät kela -korvattavat lääkkeet, vitamiinit, hivenaineet, kliiniset ravintovalmisteet yms. Korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sv –lain mukainen korvaus on maksetaan : 80 % (yhteensä 80% yhdessä Kelan korvauksen kanssa)

 • Lääkärin määräämät laboratoriokokeet ja näytteenotto : 50 %

 • Lääkärin määräämät radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet: 50 %

 • Lääkärin määräämä sytostaatti ja keinomunuaishoito ja valohoito: 50 %

 • Lääkärin määräämät patologian alaan kuuluvat tutkimukset ja näytteenotot: 50 %

 • Syöpäsäätiön terveydenhoitajan tekemät ns. luomihuolitarkastukset
  enintään 20 €/kerta

 • Silmälasit tai näköä korjaava leikkaus, 3 vuoden jäsenyyden jälkeen, 140 € asti/kalenterivuosi). Korvaus ei koske silmälasileasing-sopimuksia.
  Korvaukseen vaaditaan aina alkuperäinen, nimellinen kuitti, luottoyhtiön maksutositteet eivät kelpaa. Pyydä kuitti silmälaseista sairauskassaa varten, mikäli maksat osamaksulla.
  Huom! Ei korvata samana vuonna, jona on korvattu hammashoitoa.

 • Hammashoidosta 3 vuoden jäsenyyden jälkeen kalenterivuosittain, 140 € asti/kalenterivuosi.
  Huom! Hammashoitoa ei korvata samana vuonna, jona on korvattu silmälasit.

 • Psykoterapiahoito enintään 3 kertaa/kalenterivuosi: 80 %

 • Lääkärin määräämä vastaanotolla annettu lääke, 80 %, enintään 150 €

 • Lääkärin määräämät apteekista ostetut reseptilääkkeet tms., joista ei saa kelan korvausta: 80 %, enintään 100 €/kalenterivuodessa. Sairauskassaan pitää toimittaa aina alkuperäinen kuitti ja apteekin laskelma tai Kanta-palvelusta tulostetut tiedot ostosta. Hakuaika 6 kuukautta kuitin päiväyksestä.

 • Fysikaalinen hoito: vuonna 2023 ei enää korvata fysikaalista hoitoa. Vuoden 2022 kustannuksia voi hakea 6 kk käynti-, erä- tai maksupäivästä.

 • Korvaus yksityisistä sairauden vuoksi tehdyistä leikkauksista on 20 % leikkauksen kustannuksesta, josta on vähennetty Kelan korvaus. Korvaus on enintään 400 €/leikkaus. Korvataan vain, jos leikkaus kuuluu Kelan sairausvakuutuskorvauksen piiriin.

 • Sairauskassa korvaa sairaudenhoitoon liittyvästä palvelusetelin omavastuusta enintään 30 €.
  Ei koske hammashoidon palvelusetelin omavastuuta.

JULKINEN TERVEYDENHUOLTO

 • Sairauskassa korvaa kalenterivuosittain jäsenen julkisen terveydenhuollon kustannuksia kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen vuotuiseen maksukattoon asti. Kustannuksen pitää olla aiheutunut maksukattovuonna. Maksukattoon kuulumattomia maksuja ei korvata.

 • Laskut voi toimittaa maksamattomana sairauskassaan, mikäli maksukatto ei ole vielä täyttynyt. Kirjoita laskuun MAKSETTU, jos olet itse maksanut jo laskun, tai EI MAKSETTU, mikäli haluat kassan maksavan laskun puolestasi. Maksukattoon kuuluvia maksuja on listattu alla*.

Julkisen terveydenhuollon maksukatto

 • Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2023 maksukatto on 692 euroa. Jäsenen vastuulla on huolehtia itse maksukaton seuraamisesta.

Maksukattoon lasketaan mukaan*

 • käyntimaksut tai vuosimaksut terveyskeskuslääkärillä

 • sairaalahoidon päivämaksut

 • psykiatrian hoitomaksut

 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut

 • poliklinikkamaksut

 • päiväkirurgiamaksut

 • sarjahoitomaksut

 • fysioterapiamaksut, jos niistä on kunnan kanssa sopimus, eli maksusitoumus

 • kuntoutuslaitoksen hoitomaksut

 • yö- ja päivähoitomaksut.

Maksukattoasiaa


YHTEISTYÖKUMPPANIT JA EDUT

 • Alla on esitelty lääkäriasemien ja optikkoliikkeiden edut Porin KTV:n sairauskassan jäsenille eli vakuutetuille.

 • Huomioittehan asioidessanne lääkärin etävastaanotolla, että jäsenyytenne tulee huomioiduksi, ja kerrotte selkeästi lääkärille kassan jäsenyydestä. Tarvittaessa ota yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun, että he saavat kirjattua jäsenyyden laskutusta ja etuja varten. Etävastaanottoa tekevät lääkärit voivat olla ympäri Suomea, eikä kyseisen toimipisteen lääkärillä mahdollisesti ole tietoa kassamme tekemästä sopimuksesta.

 TERVEYSTALO

 • Terveystalo ja Attendon hammaslääkäriasemat eivät peri Porin KTV:n sairauskassan jäseniltä toimistomaksua. Muista ilmoittaa olevasi Porin KTV:n sairauskassan vakuutettu/jäsen (myös etävastaanotolla lääkärille), ja esitä asioidessasi jäsen- eli lisäetuuskorttisi. Huom! Toimistomaksu veloitetaan, mikäli ei ole sairaudenhoitoon liittyvä käynti, mm. käynti ajokorttilausuntoa varten.

MEHILÄINEN

 • Mehiläinen Porissa ja Raumalla ei peri Porin KTV:n sairauskassan jäseniltä toimistomaksuja eikä poli-klinikkamaksuja. Muista ilmoittaa olevasi sairauskassan jäsen, ja esitä asioidessasi jäsen- eli lisäetuuskorttisi. Huom! Ei koske hammashoitopalvelua.

MEDIPORI

 • JHL on tehnyt Medipori Oy:n kanssa yhteistyökokeilun, 15.8.2017 jälkeen JHL:n jäseniltä ei peritä toimistomaksua. Muista esittää asioidessasi  jäsen- eli lisäetuuskorttisi.

KARHULINNA

 • Karhulinna ei peri Porin KTV:n sairauskassan jäseniltä toimistomaksuja. Muista ilmoittaa olevasi sairauskassan jäsen/vakuutettu, ja esitä asioidessasi jäsen- eli lisäetuuskorttisi.

PORIN HAMMASPALVELU

 • Porin Hammaspalvelu Oy ei peri Porin KTV:n sairauskassa vakuutetuilta toimisto maksuja. Muista ilmoittaa olevasi sairauskassa jäsen/vakuutettu, ja esite jäsen- eli lisäetuuskorttisi.

ISOKARHUN HAMMAS

 • IsoKarhun Hammas ei peri Porin KTV:n sairauskassan jäseniltä/vakuutetuilta toimistokuluja. Muista ilmoittaa olevasi kassan jäsen/vakuutettu, ja esitä asioidessasi jäsen- eli lisäetuuskorttisi.

PIHLAJALINNA

 • Pihlajalinna ei peri Porin KTV:n sairauskassan jäseniltä toimistomaksua ja laskutuslisää. Muista ilmoittaa olevasi kassan jäsen/vakuutettu (myös etävastaanotolla), ja esitä asioidessasi jäsen- eli lisäetuuskorttisi. 


LÄÄKÄRIKESKUS KANALINHELMI

 • Kanalinhelmi antaa Porin KTV:n sairauskassan vakuutetuille 50% alennuksen toimistomaksustaan. Muista ilmoittaa olevasi kassan jäsen/vakuutettu, ja esitä asioidessasi jäsen- eli lisäetuuskorttisi.

 SYNSAM EDUT

 • Porin KTV:n sairauskassan vakuutetuille/jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen. Muista mainita asiointisi aluksi ”Porin KTV:n sairauskassa”. LIITE

  INSTRUOPTIIKKA

 • Porin KTV:n sairauskassan jäsenille optisesti näkökykyä korjaavien silmälasien, aurinkolasien tai piilolinssien lisäetuuden vähentäminen (140,00€) asiakkaan todistettua jäsenkortillaan kuuluvansa sairauskassaan ( InstruOptiikka varmistaa asiakkaan oikeuden korvaukseen)